РАДА ЗОБОВ'ЯЗАЛА УКРАЇНЦІВ ПРОВОДИТИ ЕНЕРГОАУДИТ БУДІВЕЛЬРАДА ЗОБОВ'ЯЗАЛА УКРАЇНЦІВ ПРОВОДИТИ ЕНЕРГОАУДИТ БУДІВЕЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА У СЛОВАЧЧИНІДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА У СЛОВАЧЧИНІ

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКУ УКРАЇНИЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Німецький експерт: Україна має три роки на розвиток сонячної енергетики В УКРАЇНИ Є ДВА-ТРИ РОКИ НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

АВАРІЙНА СЛУЖБА

 

АВАРІЙНА СЛУЖБА ТзОВ "ПАСІЧНА-ІФ"

Рішення сесії

Про затвердження програми охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

Про затвердження програми охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

 

 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(22  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 14.12.2018р.  № 384-22
 

Про затвердження програми охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

 

 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону культурної спадщини», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878 «Про затвердження списку історичних населених місць України», постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 року «Про порядок визнання населеного місця історичним», міська рада

 

вирішила :

 

1. Затвердити «Програму охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка, заступника міського голови – начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради В.Сусаніну та постійну депутатську комісію з питань містобудування та земельних відносин (В. Яблонь).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                Руслан Марцінків

 

ПРОГРАМА

Програма охорони культурної спадщини

 міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

 

Паспорт Програми

Назва Програми

Програма охорони культурної спадщини

 міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

Підстави для розробки Програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Закон України “Про охорону археологічної спадщини”

Оприлюднення підготовки проекту Програми

Потребує

Дата затвердження Програми

2018

Замовник Програми

Івано-Франківська міська рада

Головний розробник Програми

Департамент містобудування, архітектури ту культурної спадщини

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)

Департамент містобудування, архітектури ту культурної спадщини

Основні цілі Програми

Метою Програми є планування та організаційне забезпечення заходів щодо збереження історичного міського середовища Івано-Франківська, охорони, реставрації, реабілітації та доцільного використання нерухомих пам’яток та охоронюваних територій, створення комфортних і безпечних умов для проживання населення, комплексного розвитку та туристичної привабливості Івано-Франківська, як історичного міста.

Основні завдання Програми

 забезпечення умов збереження історичної забудови міста, пам’яток архітектури та містобудування. Впровадження в дію положень історико-архітектурного опорного плану міста;

Розділи Програми

1. Мета Програми

2. Основні завдання Програми

3. Основні напрямки реалізації Програми:

        -науково-дослідницька та інноваційна діяльність;

        -ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах культурної спадщини.

4. Обєкти реставрації

5. Організаційні заходи

6. Очікувані результати

Строки реалізації Програми

2019-2021 рр.

Основні джерела фінансування заходів Програми

Міський бюджет, державні програми, кошти власників об’єктів, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Обсяг коштів міського бюджету

В межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

-          міська рада;

-          постійна депутатська комісія з питань містобудування та  земельних відносин;

-          виконавчий комітет міської ради;

-          департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини

 

 

"Затверджено"

______сесією міської ради

від _________р. №_______

                                

 

 

Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини  Івано-Франківської міської ради

 

 

 

П Р О Г Р А М А

охорони культурної спадщини

міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

 

 

 

 

 

Директор Департаменту       містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради    

              Кошик О.І.  

____________

      (підпис)

 

 

 

Начальник відділу

з питань охорони культурної

спадщини Департаменту

містобудування, архітектури

та культурної спадщини

Івано-Франківської міської ради              Ідак В.В.              ____________

                                                                                                  (підпис)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник міського голови - начальник фінансового управління виконавчого

комітету Івано-Франківської міської ради

             Сусаніна В.Ю.

____________

      (підпис)

 

Директор  Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради

             Кедик Н.С.

____________

      (підпис)

 

 

 

 

 

 

Програма охорони культурної спадщини

міста Івано-Франківська на 2019-2021 роки

 

1. Мета Програми

 

         1.1. Програма спрямована на вдосконалення організаційних, фінансових та правових засад у сфері охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища. Встановлення пріоритетності охоронних заходів  на території історичного міста в процесі новітнього розвитку міста.

         1.2. Програма є продовженням реалізації пам’яткоохоронної діяльності планованої «Програмою охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2016 – 2018 роки».

         1.3. Метою Програми є планування та організаційне забезпечення заходів щодо збереження історичного міського середовища Івано-Франківська, охорони, реставрації, реабілітації та доцільного використання нерухомих пам’яток та охоронюваних територій, створення комфортних і безпечних умов для проживання населення, комплексного розвитку та туристичної привабливості Івано-Франківська, як історичного міста.

         1.4. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо комплексного проведення консерваційних і реставраційних робіт при проведенні ремонтів і ревіталізації об’єктів – пам’яток культурної спадщини.

         1.5. Проведення досліджень, в тому числі археологічних, на території міста в історичних ареалах для детального вивчення історії міста згідно вимог історико-архітектурного опорного плану.

         1.6. Програма розроблена на період 2019 - 2021 років.

         1.7. Основні положення Програми ґрунтуються на Законі України «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актах.

 

2. Основні завдання Програми

 

          Головним завданням Програми є:

         2.1. Забезпечення умов збереження історичної забудови міста, пам’яток архітектури та містобудування. Впровадження в дію положень історико-архітектурного опорного плану міста.

         2.2. Організація обліку та паспортизації об’єктів культурної спадщини міста.

         2.3. Обстеження технічного стану об’єктів культурної спадщини з

визначенням першочергових робіт з підтримання їх в належному стані.

         2.4. Проведення наукових історико-архітектурних досліджень, науково-проектних та ремонтно-реставраційних робіт, спрямованих на збереження пам’яток та історичного середовища міста.

         2.5. Продовження науково-дослідних пошуків (археологічних, історичних, архітектурних, архівних) та досліджень пам’яток та історії міста. Ознакування археологічних об’єктів.

         2.6. Розробка та впровадження порядку залучення коштів власників об’єктів культурної спадщини (положення про співфінансування) до проведення робіт з реставрації пам’яток архітектури, їх окремих елементів будинків. 

         2.7. Розробка програм і рекомендацій з утримування, збереження, оновлення з метою бережливого ставлення до спадщини і формування пам′яткоохоронної  свідомості у  громадян нашого міста (власників, забудовників, експлуатаційників та інженерних служб). Формування відповідальних власників об’єктів культурної спадщини міста.

         2.8. Налагодження конструктивного діалогу і постійних консультацій з активістами громадських організацій та проведення зустрічей та прес-конференцій з ЗМІ задля інформування та вироблення спільної позиції і бачення в трактуванні і коментуванні кроків зі збереження і адаптації пам’яткового фонду міста.

         2.9. Забезпечення умов для збереження та подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини шляхом удосконалення планування та координації роботи органів управління, власників, користувачів, спеціалізованих організацій, громадськості.

         2.10. Співпраця з проектними організаціями щодо дотримання вимог реставраційних норм при виконанні науково-проектних робіт на об’єктах культурної спадщини.

         2.11. Підвищення кваліфікації у сфері охорони культурної спадщини. Формування  громадської думки у сфері використання культурного надбання з усвідомленням пріоритетності питань збереження культурної спадщини.

         2.12. Визначення пріоритетного переліку об’єктів реставрації з формуванням завершених містобудівних комплексів найбільш важливих вулиць міста.

         2.13. Сприяння залученню інвестицій, використанню історико-культурних об’єктів в, необхідних місту нових функціях, адаптація пам’яток в новому урбаністичному середовищі згідно з генеральним планом міста.        

         2.14. Організація виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на пам’ятках архітектури, забезпечення безпеки їх експлуатації, проведення комплексу заходів з встановленням елементів пасивного захисту (уловлюючих екранів-сіток, огорож, захисних каркасів, тощо).

         2.15. Вивчення та впровадження досвіду пам'яткоохоронної діяльності в інших історичних містах України.

 

3. Основні напрямки реалізації Програми

 

Останні новини

Торгівельні партнери