РАДА ЗОБОВ'ЯЗАЛА УКРАЇНЦІВ ПРОВОДИТИ ЕНЕРГОАУДИТ БУДІВЕЛЬРАДА ЗОБОВ'ЯЗАЛА УКРАЇНЦІВ ПРОВОДИТИ ЕНЕРГОАУДИТ БУДІВЕЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА У СЛОВАЧЧИНІДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА У СЛОВАЧЧИНІ

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКУ УКРАЇНИЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Німецький експерт: Україна має три роки на розвиток сонячної енергетики В УКРАЇНИ Є ДВА-ТРИ РОКИ НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

АВАРІЙНА СЛУЖБА

 

АВАРІЙНА СЛУЖБА ТзОВ "ПАСІЧНА-ІФ"

Рішення сесії

Партиципаторне бюджетування

Партиципаторне бюджетування  

РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(18  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 15.02.2018р.  № 10-18
 

Про затвердження нової редакції положення міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську»

 

 

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально значущих питань,  активізації жителів м. Івано-Франківська  щодо участі у бюджетному процесі, у м. Івано-Франківськ, керуючись статтями 3, 59, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію положення міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську» (додається).
  2. Додаток 1 до рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 11.03.2016р. №52-4 вважати таким, що втратив чинність.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Р.Марцінківа та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р.Онуфріїва).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                Руслан Марцінків

 

Додаток

до рішення ____  сесії  міської ради від ______№_______

 

 

 

Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську

 

Розділ 1.  Загальні положення

 

1.1      Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення партиципаторного бюджетування у м. Івано-Франківську.

1.2      Партиципаторне бюджетування – процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах м. Івано-Франківська, до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Івано-Франківською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Івано-Франківської міської ради та її виконавчих органів.

1.3      Процес партиципаторного бюджетування – процес складання, розгляду, відбору, затвердження, виконання проектів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який триває календарний рік.

1.4      Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування міста із жителями, які постійно проживають на території Івано-Франківської міської ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.5      Участь у функціонуванні партиципаторного  бюджетування можуть брати міські громадські об’єднання та міські осередки  Всеукраїнських громадських об’єднань, які ведуть свою діяльність у м. Івано-Франківську.

1.6      Фінансування партиципаторного  бюджету м. Івано-Франківську здійснюється  за рахунок коштів  міського бюджету.

1.7      До участі у програмі допускаються великі (до 200 тис. грн) та малі (до 50 тис. грн) проекти.

1.8      Партиципаторний бюджет м. Івано-Франківськ  на 2018 рік складає 2,500 000,00 (Два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. З затвердженої суми не більше 40% – на великі проекти.

1.9      Загальний обсяг партиципаторного  бюджету визначається Івано-Франківською міською радою на відповідний рік згідно міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську».

1.10 Інформація про партиципаторне бюджетування у м. Івано-Франківську  оприлюднюється на офіційному сайті програми (http://bu.mvk.if.ua/)
 
Розділ 2. Інформаційна та промоційна кампанія 
 
2.1.Інформаційна кампанія партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську проводиться постійно.
2.2.Інформаційну кампанію проводить відділ патронатної служби, а також інші виконавчі органи.
2.3.Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:  

2.3.1 ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами партиципаторного бюджету, а також заохочування мешканців до подання проектів;

2.3.2  інформування про хронологію, етапи і дати проведення заходів;

2.3.3 представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні; 

2.3.4  розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження партиципаторного бюджетування.

2.4. Інформаційна та промоційна кампанія бюджету участі проводяться за рахунок коштів міського бюджету

2.5. На початку календарного року є обов’язковим проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем – тематики проектів. Відділом патронатної служби оприлюднюється графік проведення зустрічей та протоколи зборів.

 

Розділ 3.  Подання проектів

 

3.1.До участі допускаються проекти, які будуть реалізовані у межах  м.Івано-Франківська або приміських сіл Івано-Франківської міської ради.

3.2. Проект можуть подавати особи, яким виповнилося 18років.

3.3.Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

3.4.Вимоги до проекту:

3.4.1  реалізація проекту повинна здійснюватись у межах одного календарного року;

3.4.2 реалізація проекту має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

3.4.3 реалізація повинна здійснюватись на території Івано-Франківської міської ради;

3.4.4   сфера реалізації проекту повинна бути публічною, об’єкт реалізації має бути загальнодоступним.

3.5.У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

3.5.1     розраховані тільки на виконання проектної документації;

3.5.2     носять фрагментарний характер

3.5.3     суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

3.5.4     суперечать чинному законодавству України;

3.5.5     передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.6. Проект має бути поданий відповідно до форми з мінімальною кількістю підписів - 15 (окрім автора  проекту) для малих проектів) та 50 для великих проектів.

3.7. Форма проекту у електронній версії доступна на офіційному сайті програми (http://bu.mvk.if.ua/)

3.8. Кожен житель міста Івано-Франківська може підтримати не більше, ніж 1 великий та 1 малий проект.

3.9. Форма проекту складається та подається протягом 30 днів:

3.9.1 особисто за адресою: Міська рада, вул. Грушевського, 21, кабінет 312;

3.9.2 електронною поштою за адресою bu.if2016@gmail.comу вигляді відсканованого оригіналу документа.

3.9.3 з отриманням листів з доменів mail.ru, rambler.ru, yandex виникають труднощі. Користувачам вище вказаних доменів рекомендовано використовувати будь-які інші поштові служби.

3.10.      До проекту обов’язково додається кошторис витрат. 

Розділ 4. Перевірка проекту

4.1.    Заповнені форми подання проектів підлягають попередній перевірці, яку проводять працівники відділу патронатної служби.

4.2.    У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, працівники патронатного відділу по телефону або електронною поштою повідомляють про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання інформації.

4.3.    З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проекту працівники відділу патронатної служби після формальної перевірки передають проекти до Експертної групи, яка створюється рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

4.4.    Експертна група протягом 15 днів з дня отримання  проектів здійснює аналіз та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.

4.5.    У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, телефоном або електронною поштою члени Експертної групи відповідно до повноважень звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

4.6.    Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів даних проектів.

4.7.    На основі результатів роботи Експертної групи відділ патронатної служби складає списки позитивно і негативно оцінених проектів.

4.8.    Списки позитивно і негативно оцінених проектів подаються міському голові для ознайомлення.

4.9.    Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів партиципаторного бюджету і які отримали позитивну оцінку доступні на офіційному сайті програми (http://bu.mvk.if.ua/)

 

Розділ 5. Голосування за проекти та підрахунок результатів

 

5.1.            Вибір проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі, які постійно проживають у межах м. Івано-Франківська або приміських селах Івано-Франківської міської ради та яким виповнилося 18років.

5.2.            Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше, як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті Івано-Франківської міської ради.

5.3. В пунктах голосування можна отримати перелік проектів,які визначені для голосування.

5.4.Голосування відбувається: 

5.4.1      на офіційному сайті програми «Бюджет участі» (http://bu.mvk.if.ua/)
5.4.2 голосування у визначених та оприлюднених на сайті пунктах голосування. 

5.5. Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою.

5.6. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проекти будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав найбільшу підтримку.

Розділ 6. Реалізація проектів та оцінка  процесу

 

6.1. Проекти починають реалізовуватися після прийняття Івано-Франківської міською радою рішення щодо міського бюджету.

6.2. Організатором та/або виконавцем та/або інвестором щодо реалізації проекту, який переміг, може виступати переможець проекту, але фінансування проекту залишається за виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради через головних розпорядників бюджетних коштів.

6.3. Автор проекту долучається та контролює ви

Останні новини

Торгівельні партнери